Sistema tipus portico rustic tant exterior com interior per a portes i finestres, d’atractiu disseny,i gran acabat,
Dimensions base del sistema:
Marc fix 23 mm. – Full 23 mm.
Gruix general de perfils: 1,4 mm. en el marc i en el full.