Persiana d’alumini lama corva de 45mm. amb poliureta injectat
Persiana d’alumini lama plana de 45mm. amb poliureta injectat
Persiana d’alumini amb perfil d’extrusio i autoblocant
Persiana amb monobloc calaix incorporat
Motors per persiana
Motor persiana amb comandament
Motor persiana per interruptor
Comandament un canal
Comandament un canal amb memories pregrabades
Comandament cuatre canals
Comandament vuit canals