MALLORQUINA PRACTICABLE SISTEMA EUROPEU

Sistema de Mallorquina per a portes i finestres, d’atractiu disseny, amb sistema de cambra europea, permet la construcció d’una, dues, tres i quatre fulles d’obertura exterior amb opció de lames fixes o mòbils.
Múltiples possibilitats pel que fa a la utilització d’accessoris de cambra europea.Dimensions base del sistema:Marc fix 40 mm. – Full 45 mm.Gruix general de perfils: 1,4 mm. en el marc i 1,5 mm. en el full.

CREMONA SENSE PALES
MECANISME PER LAMA MOVIL
PRACTICABLE 3 FULLES LAMA MOBIL
PRACTICABLE 4 FULLES AMB FORMA
PRACTICABLE 4 FULLES 2 + 2 FULLES AMB FORMA
PRACTICABLE 2 FULLES
Tipus practicables

MALLORQUINA CO I PLEGABLE

Sistema de Mallorquina per a portes i finestres, que proporciona gran nombre de possibilitats d’obertura: fixos, practicables, plegables i corredissa. És possible fabricar obertures interiors o exteriors, la quantitat de solucions constructives la fa una fusteria molt pràctica, alhora que fàcil de treballar.
Tancament amb opció de lames fixes o mòbils, Acristallat o Opac amb panell.Possibilitat de perfil de sòl: guia encastada, superposada o amb marc.
Sistema de tancament amb maneta o tancament embotit.
Envidrament màxim de 24 mm.
Dimensions base del sistema: Marc fix 47 mm. – Full 40 mm.
Gruix general de perfils: 1,4 mm

CORREDISSA 2 FULLES
CORREDISSA 2 FULLES
CORREDISSA 1 FULLA
Tipus corredissa
PLEGABLE 5 FULLES (TIPO 550)
PLEGABLE 5 FULLES (TIPO 550)
Tipus plegable