DIMENSIÓ MARC (MM) 75
Dimensió full (mm) 84
Ala de marc (mm) 24
Vista lateral (mm) 93
Vista central (mm) 143
Poliamida marc (mm) 34
Poliamida full (mm) 34
Màxim vidre (mm) 61
RESULTAT ASSAJOS FINESTRA
Permeabilitat aire Classe 4
Estanqueïtat aigua E1650
Resistència càrrega vent C5
RESULTAT ASSAJOS BALCONERA
Permeabilitat aire Classe 4
Estanqueïtat aigua E900
Resistència càrrega vent C3
Esquadres marc 2
Esquadres full 2
Pes màxim per full 130 Kg
Menor dimensió de fulla possible (mm) 300

PRACTICABLE
CORREDERA
PLEGABLE