DIMENSIÓ MARC (MM) 61
Dimensió full (mm) 41
Vista lateral (mm) 109
Vista central (mm) 75/35
Poliamida marc (mm) 24
Poliamida full (mm) 28
Màxim vidre (mm) 28
RESULTAT ASSAJOS BALCONERA
Permeabilitat aire Classe 3
Estanqueïtat aigua 7A
Resistència càrrega vent C4
Esquadres marc 2
Esquadres full 1
Pes màxim per full 180 kg