DIMENSIÓ MARC (MM) 128
Dimensió full (mm) 57
Vista lateral (mm) 136
Vista central (mm) 103
Poliamida marc (mm) 24
Poliamida full (mm) 18,6
Màxim vidre (mm) 38
RESULTAT ASSAJOS BALCONERA
Permeabilitat aire Classe 4
Estanqueïtat aigua 7A
Resistència càrrega vent C3
Transmitància tèrmica amb vidre 6/16Ar/6 BE (1500×2300) (W/m2K) 1,76
Transmitància tèrmica amb vidre 4/16/4 BE (1500×2300) (W/m2K) 1,99
Esquadres marc 2
Esquadres full 1
Pes màxim per full 440 Kg