Sistema de fusteria d’alumini del tipus FULLA OCULTA, per a finestres i portes amb trencament de pont tèrmic, d’alta gamma.
Dimensions base del sistema:
Marc: 61 mm.
Full: 61 mm.
Poliamida de 24 mm en el marc i 14,8 mm en el full.
Gruix màxim de vidre de 42 mm.
Esquadres d’alineament exterior amb excèntrica que garanteix un escaire de gran qualitat.