DIMENSIÓ MARC (MM) 40
Dimensió full (mm) 47
Ala de marc (mm) 22
Vista lateral (mm) 93
Vista central (mm) 143
Màxim vidre (mm) 34
RESULTAT ASSAJOS FINESTRA
Permeabilitat aire Classe 4
Estanqueïtat aigua 9A
Resistència càrrega vent C4
RESULTAT ASSAJOS BALCONERA
Permeabilitat aire Classe 4
Estanqueïtat aigua E900
Resistència càrrega vent C2
Transmitància tèrmica amb vidre 6/16Ar/6 BE (1500×2300) (W/m2K) 2,4
Transmitància tèrmica amb vidre 4/16/4 BE (1500×2300) (W/m2K) 2,9
Esquadres marc 1
Esquadres full 1
Pes màxim per full 130 Kg
Menor dimensió de fulla possible (mm) 300