METAL·LIQUES JOALVI S.L.
SERRALLERIA D'ALUMINI I FERRO
Ctr. NII Km. 494,4
25250 BELLPUIG
Tel. 973 32 05 45
Fax. 973 33 72 03
 
PORTRUST
PORTICO RUSTIC
 
Sistema tipus portico rustic tant exterior com interior per a portes i finestres, d'atractiu disseny,i gran acabat,
Dimensions base del sistema:
Marc fix 23 mm. - Full 23 mm.
Gruix general de perfils: 1,4 mm. en el marc i en el full.
                                                                                                                                     Portico exterior vist de fora 
PORTRUSTI PORTRUSTIC2     portint     PORTINTERIOR 
                          Portico exterior vist de dins                                                          
                                                                                                                Portico intrerior

 PORTFRON  PORTMANE
           Accessoris portico exterior