METAL·LIQUES JOALVI S.L.
SERRALLERIA D'ALUMINI I FERRO
Ctr. NII Km. 494,4
25250 BELLPUIG
Tel. 973 32 05 45
Fax. 973 33 72 03
MALLORQUINA PRACTICABLE SISTEMA EUROPEU
 
Sistema de Mallorquina per a portes i finestres, d'atractiu disseny, amb sistema de cambra europea, permet la construcció d'una, dues, tres i quatre fulles d'obertura exterior amb opció de lames fixes o mòbils.
Múltiples possibilitats pel que fa a la utilització d'
accessoris de cambra europea.
Dimensions base del sistema:
Marc fix 40 mm. - Full 45 mm.
Gruix general de perfils: 1,4 mm. en el marc i 1,5 mm. en el full.

MALLORQUINA PRACTICABLE 4 FULLES AMB FORMA    MALLORQUINA PRACTICABLE 4 FULLES AMB FORMA
 
         MALLCREM         MALLPR

MALLORQUINA CO I PLEGABLE
 
Sistema de Mallorquina per a portes i finestres, que proporciona gran nombre de possibilitats d'obertura: fixos, practicables, plegables i corredissa. És possible fabricar obertures interiors o exteriors, la quantitat de solucions constructives la fa una fusteria molt pràctica, alhora que fàcil de treballar.
Tancament amb opció de lames fixes o mòbils, Acristallat o Opac amb panell.
Possibilitat de perfil de sòl: guia encastada, superposada o amb marc.
Sistema de tancament amb maneta o tancament embotit.
Envidrament màxim de 24 mm.
Dimensions base del sistema: Marc fix 47 mm. - Full 40 mm.
Gruix general de perfils: 1,4 mm

 MALLORQUINA CORREDERA MALLORQUINES CORREDERES  MALLORQUINA CORREDERA      MALLORQUINA PLEGABLE  MALLORQUINA PLEGABLE OBERTA